University of Wrocław - Faculty of Chemistry

Język polski Język angielski

PS-6 Student Laboratory of Physical Chemistry

Phone +48 71 375 7383

Head: Dr. Przemysław Szklarz