University of Wrocław - Faculty of Chemistry

Język polski Język angielski

PS-5 Student Laboratory of Organic Chemistry

Phone +48 71 375 7380

Head: Dr. Alicja Kluczyk, Eng.