University of Wrocław - Faculty of Chemistry

Język polski Język angielski

PS-4 Student Laboratory of Physicochemical Analysis

Phone +48 71 375 7387

Head: Dr. Magdalena Sałdyka, D.Sc.