University of Wrocław - Faculty of Chemistry

Język polski Język angielski

PS-2 Student Laboratory of Inorganic Chemistry

Phone +48 71 375 7368

Head: Dr. Izabela Czeluśniak, D.Sc.

Workers