University of Wrocław - Faculty of Chemistry

Język polski Język angielski

ZB-22 Research Group of Organic Supramolecular Chemistry

Head: Dr. Bartosz Szyszko, D.Sc.