University of Wrocław - Faculty of Chemistry

Język polski Język angielski

ZB-8 Research Group of Applied Analytical Chemistry

Head: Dr. Lucjan Jerzykiewicz, D.Sc. Eng.

Działalność Pracowni Badawczej Analityki Stosowanej (PB-1) związana jest z prowadzeniem prac naukowo-badawczych, dotyczących głównie zastosowania nowych metod wykrywania i oznaczania substancji występujących w środowisku. Prace są realizowane w następujących obszarach badawczych: