University of Wrocław - Faculty of Chemistry

Język polski Język angielski

LW-16 Laboratory of Chromatography

Phone +48 71 375 7381

Head: Dr. Mariusz Dziadas, Eng.

Workers