University of Wrocław - Faculty of Chemistry

Język polski Język angielski

LW-10 Laboratory of X-Ray Crystal Structure Analysis

Phone +48 71 375 7338

Head: Dr. Miłosz Siczek