University of Wrocław - Faculty of Chemistry

Język polski Język angielski

LW-5 Laboratory of UV-Vis Spectroscopy

Phone +48 71 375 7301

Head: Dr. Rafał Janicki, D.Sc.