University of Wrocław - Faculty of Chemistry

Język polski Język angielski

LW-2 Laboratory of Magnetic Measurements

Phone +48 71 375 7266

Head: Dr. Marek Weselski