University of Wrocław - Faculty of Chemistry

Język polski Język angielski

LW-1 Laboratory of Elemental Analysis

Phone +48 71 375 7247

Head: Marta Osińska, M.Sc.