University of Wrocław - Faculty of Chemistry

Język polski Język angielski

ZB-15a Research Group of Applied Chemometrics and Spectroscopy

Head: Prof. Mirosław Czarnecki, D.Sc.