University of Wrocław - Faculty of Chemistry

Język polski Język angielski

ZD-14 Department of Didactics of Chemistry

Head: Dr. Maria Korabik, D.Sc.