University of Wrocław - Faculty of Chemistry

Język polski Język angielski

ZD-9a Department of Theoretical Chemistry

Head: Dr. Sławomir Berski, D.Sc.