University of Wrocław - Faculty of Chemistry

Język polski Język angielski

ZD-8 Department of Organic Chemistry

Head: Prof. Marcin Stępień, D.Sc.