University of Wrocław - Faculty of Chemistry

Język polski Język angielski

ZD-7 Department of Inorganic Chemistry

Head: Prof. Anna Trzeciak, D.Sc.