Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

PS-11 Pracownia Chemii Środowiska

Telefon +48 71 375 7381

Kierownik: dr hab. inż. Lucjan Jerzykiewicz