Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

ZB-7a Zespół Chemii Medycznej

Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk