Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

LW-16 Laboratorium Chromatografii

Telefon +48 71 375 7381

Kierownik: dr inż. Mariusz Dziadas