Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

LW-12 Laboratorium Spektroskopii Dichroizmu Kołowego

Telefon +48 71 375 7359

Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk