Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

ZB-14 Zespół Krystalografii

Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Lis