Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski
Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Oskar Kaszubowski
Stanowisko

doktorant (2 rok)

Promotor
dr hab. Katarzyna Ślepokura
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2022
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 6.3

Liczba publikacji: 2

1. Kalantari Fatemeh, Esmailipour Hussein, Ahankar Hamideh, Ramazani Ali, Aghahosseini Hamideh, Kaszubowski Oskar, Ślepokura Katarzyna
SO3H-Functionalized Epoxy-Immobilized Fe3O4 Core–Shell Magnetic Nanoparticles as an Efficient, Reusable, and Eco-Friendly Catalyst for the Sustainable and Green Synthesis of Pyran and Pyrrolidinone Derivatives
ACS Omega, 2023, 8, 25780-25798
IF: 3.7
10.1021/acsomega.3c01068

2. Kaszubowski Oskar, Ślepokura Katarzyna
Structural aspects of dehydration and rehydration in the adenosine 5′-diphosphate (ADP)–potassium–water system
CrystEngComm, 2023, 25, 4592-4603
IF: 2.6
10.1039/d3ce00395g