Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski
Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Karol Wydra
Stanowisko

doktorant (4 rok)

Promotor
prof. dr hab. Jerzy Lisowski
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2019
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 6.024

Liczba publikacji: 2

1. Wydra Karol, Kinzhybalo Vasyl, Lisowski Jerzy
Solid state structures and solution behaviour of tetranuclear lanthanide(III) carbonate-bridged coordination compounds of chiral 3 + 3 amine macrocycle
Dalton Transactions, 2023, 52, 11992-12001
IF: 3.5
10.1039/d3dt01948a

2. Wydra Karol, Kobyłka Michał J., Lis Tadeusz, Ślepokura Katarzyna, Lisowski Jerzy
Versatile binding modes of chiral macrocyclic amine towards rare earth ions.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2020, 21, 2096-2104
IF: 2.524
10.1002/ejic.202000247