Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Dorota Łoboda
Stanowisko

doktorant (2 rok)

Telefon
+48 71 375 7207
Pokój
401 (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2016
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 11.406

Liczba publikacji: 3

1. Łoboda Dorota, Rowińska-Żyrek Magdalena
Candida albicans zincophore and zinc transporter interactions with Zn(II) and Ni(II).
Dalton Transactions, 2018, 47, 2646-2654
IF: 4.029
10.1039/c7dt04403h

2. Łoboda Dorota, Rowińska-Żyrek Magdalena
Zinc binding site in Pra1, a zincophore from Candida albicans.
Dalton Transactions, 2017, 46, 13695-13703
IF: 4.029
10.1039/c7dt01675a

3. Łoboda Dorota, Rowińska-Żyrek Magdalena
Zn(II) - pramlintide : stability, binding sites and unexpected aggregation.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2017, 174, 150-155
IF: 3.348
10.1016/j.jinorgbio.2017.06.008