Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Dorota Łoboda
Stanowisko

doktorant (2 rok)

Telefon
+48 71 375 7207
Pokój
401 (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2016
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 3.348

Liczba publikacji: 1

1. Łoboda Dorota, Rowińska-Żyrek Magdalena
Zn(II) - pramlintide : stability, binding sites and unexpected aggregation.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2017, 174, 150-155.
IF: 3.348
10.1016/j.jinorgbio.2017.06.008