Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Katarzyna Kot
Stanowisko

doktorant (2 rok)

Telefon
+48 71 375 7013
Pokój
707 (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2016
Konsultacje
Poniedziałek: 12:00-13:00 (semestr letni 2017/2018)
Środa: 13:00-14:00 (semestr letni 2017/2018)
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 3.679

Liczba publikacji: 2

1. Pawlak-Jarosz Natalia, Oczko Grażyna, Starynowicz Przemysław, Kot Katarzyna
Relationship between the optical properties and the structure of a new complex: Nd(III)-isothiocyanate-2,2′-bipyridine.
Journal of Molecular Structure, 2018, 1171, 396-403
IF: 1.753
10.1016/j.molstruc.2018.05.094

2. Kot Katarzyna, Oczko Grażyna
Synthesis, crystal structure and optical properties of new (Nd, Sm) and other lanthanide (Ln = Pr) complexes with 1,10-phenanthroline and thiocyanate.
Polyhedron, 2018, 146, 145-153
IF: 1.926
10.1016/j.poly.2018.03.004