Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Kamila Piec
Stanowisko

doktorant (2 rok)

Telefon
+48 71 375 7022
Pokój
2034 (budynek biotechnologii)
Kariera naukowa
Mgr 2016