Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Łukasz Marek
Stanowisko

doktorant (2 rok)

Telefon
+48 71 375 7308
Pokój
608 (budynek A)
Kariera naukowa
Mgr 2016
Konsultacje
Czwartek: 13:00-15:00 (semestr letni 2017/2018)
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 5.175

Liczba publikacji: 2

1. Sobczyk Marcin, Marek Łukasz, Korzeniowski Kamil
From Sm3+:La2O3-ZnO-Na2O-TeOglasses to transparent glass ceramics containing ZnTeO3 and La2Te4O11 nanocrystals : influence of the heat treatment on crystal growth and fluorescence properties.
Materials Letters, 2018, 221, 175-178
IF: 2.687
10.1016/j.matlet.2018.03.112

2. Marek Łukasz, Sobczyk Marcin
Spectroscopic investigations of Pr3+ ions in Na2O-La2O3-ZnO-TeOglasses.
Journal of Non-Crystalline Solids, 2018, 487, 96-103
IF: 2.488
10.1016/j.jnoncrysol.2018.02.005