Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr inż.
Imię i nazwisko
Patrycja Delimata
Stanowisko

referent techniczny

Telefon
+48 71 375 7364, 7323
Pokój
211, 202 (budynek B)