Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Patrycja Męcik
Stanowisko

doktorant (3 rok)

Telefon
+48 71 375 7022
Pokój
2034 (budynek biotechnologii)
Kariera naukowa
Mgr 2014
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 4.849

Liczba publikacji: 1

1. Pigulski Bartłomiej, Męcik Patrycja A., Cichos Jakub, Szafert Sławomir
Use of stable amine-capped polyynes in the regioselective synthesis of push-pull thiophenes.
Journal of Organic Chemistry, 2017, 82, 1487-1498
IF: 4.849
10.1021/acs.joc.6b02685