Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Magdalena Węglińska
Stanowisko

doktorant (3 rok)

Telefon
+48 71 375 7249
Pokój
311 (budynek A)
Kariera naukowa
Mgr 2015