Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Kamil Wójcik
Stanowisko

doktorant (3 rok)

Telefon
+48 71 375 7259
Pokój
610, 612 (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2014
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 17.528

Liczba publikacji: 7

1. Wójcik Kamil, Grzeszczuk Maria
Polypyrrole nanofibers with extended 1D hierarchical structure.
ChemElectroChem, 2017, 4, 2653-2659
IF: 4.136
10.1002/celc.201700472

2. Wójcik Kamil, Czaja Tomasz, Szostak Roman, Grzeszczuk Maria
Silver(I) chloride-polypyrrole composite: electrochemical preparation, characterization, and application as a SERS platform.
Journal of Solid State Electrochemistry, 2017, 21, 823-832
IF: 2.316
10.1007/s10008-016-3429-7

3. Wojtkiewicz Jacek, Iwan Agnieszka, Pilch Marek, Boharewicz Bartosz, Wójcik Kamil, Tazbir Igor, Kamińska Maria
Towards designing polymers for photovoltaic applications : a DFT and experimental study of polyazomethines with various chemical structures.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2017, 181, 208-217
IF: 2.536
10.1016/j.saa.2017.03.046

4. Bubnov Alexej, Iwan Agnieszka, Cigl Martin, Boharewicz Bartosz, Tazbir Igor, Wójcik Kamil, Sikora Andrzej, Hamplová Véra
Photosensitive self-assembling materials as functional dopants for organic photovoltaic cells.
RSC Advances, 2016, 6, 11577-11590
IF: 3.108
10.1039/C5RA23137J

5. Wójcik Kamil, Iwan Agnieszka
Zastosowanie elektropolimeryzacji do otrzymywania polimerowych i barwnikowych ogniw fotowoltaicznych.
Polimery, 2016, 61, 239-247
IF: 0.778
10.14314/polimery.2016.239

6. Miomandre Fabien, Saba Johan, Wójcik Kamil, Bai Jinbo
Electrochemical synthesis of polypyrrole nanowires on carbon nanotube-coated carbon fibers.
Journal of Solid State Electrochemistry, 2015, 19, 2691-2699
IF: 2.327
10.1007/s10008-015-2988-3

7. Wójcik Kamil, Grzeszczuk Maria
Surface morphology of thin polypyrrole films electrodeposited along aqueous electrolyte–organic liquid interface. Influence of temperature and solvent.
Journal of Solid State Electrochemistry, 2015, 19, 1293-1300
IF: 2.327
10.1007/s10008-015-2750-x