Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Ewelina Janiga
Stanowisko

doktorant (3 rok)

Telefon
+48 71 375 7637, 7633
Pokój
2035, 2043 (budynek biotechnologii)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2015
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 4.798

Liczba publikacji: 1

1. Czichy M., Zassowski P., Jarosz T., Gońka Elżbieta, Janiga Ewelina, Stępień Marcin, Łapkowski M.
Mechanism of 3,4-diarylpyrrole electrooxidation.
Electrochimica Acta, 2016, 200, 296-304
IF: 4.798
10.1016/j.electacta.2016.03.066