Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Tomasz Czaja
Stanowisko

doktorant (4 rok)

Telefon
+48 71 375 7319
Pokój
301a (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2014
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 15.042

Liczba publikacji: 4

1. Wójcik Kamil, Czaja Tomasz, Szostak Roman, Grzeszczuk Maria
Silver(I) chloride-polypyrrole composite: electrochemical preparation, characterization, and application as a SERS platform.
Journal of Solid State Electrochemistry, 2017, 21, 823-832.
IF: 2.316
10.1007/s10008-016-3429-7

2. Czaja Tomasz, Mazurek Sylwester, Szostak Roman
Quantification of gluten in wheat flour by FT-Raman spectroscopy.
Food Chemistry, 2016, 211, 560-563.
IF: 4.529
10.1016/j.foodchem.2016.05.108

3. Czaja Tomasz, Mazurek Sylwester, Szostak Roman
Quantitative analysis of solid samples using modified specular reflectance accessory.
Talanta, 2016, 161, 655-659.
IF: 4.162
10.1016/j.talanta.2016.09.028

4. Mazurek Sylwester, Szostak Roman, Czaja Tomasz, Zachwieja Andrzej
Analysis of milk by FT-Raman spectroscopy.
Talanta, 2015, 138, 285-289.
IF: 4.035
10.1016/j.talanta.2015.03.024