Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Paulina Walencik
Stanowisko

doktorant (4 rok)

Telefon
+48 71 375 7226
Pokój
401b (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2014
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 9.945

Liczba publikacji: 3

1. Walencik Paulina K., Stokowa-Sołtys Kamila, Wieczorek Robert, Komarnicka Urszula K., Kyzioł Agnieszka, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
Impact of the Cu(II) ions on the chemical and biological properties of goserelin : coordination pattern, DNA degradation, oxidative reactivity and in vitro cytotoxicity.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2017, 175, 167-178
IF: 3.348
10.1016/j.jinorgbio.2017.07.016

2. Walencik Paulina K., Wątły Joanna, Rowińska-Żyrek Magdalena
Fungal zinc homeostasis - a tug of war between the pathogen and host.
Current Medicinal Chemistry, 2016, 23, 3717-3729
IF: 3.249
10.2174/0929867323666160817163834

3. Kołkowska Paulina, Hecel Aleksandra, Kędzierska Dorota, Ostrowska Małgorzata, Walencik Paulina K., Wątły Joanna, Zdyb Karolina, Spodzieja Marta, Rodziewicz-Motowidlo Sylwia, Potocki Sławomir, Łuczkowski Marek, Gumienna-Kontecka Elżbieta, Rowińska-Żyrek Magdalena
HENRYK - an endless source of metal coordination surprises.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2016, 163, 258-265
IF: 3.348
10.1016/j.jinorgbio.2016.02.030