Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Marika Żyła-Karwowska
Stanowisko

doktorant (4 rok)

Telefon
+48 71 375 7637, 7633
Pokój
2035, 2043 (budynek biotechnologii)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2014
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 68.59

Liczba publikacji: 3

1. Stępień Marcin, Gońka Elżbieta, Żyła Marika, Sprutta Natasza
Heterocyclic nanographenes and other polycyclic heteroaromatic compounds: synthetic routes, properties, and applications.
Chemical Reviews, 2017, 117, 3479-3716
IF: 47.928
10.1021/acs.chemrev.6b00076

2. Żyła-Karwowska Marika, Zhylitskaya Halina, Cybińska Joanna, Lis Tadeusz, Chmielewski Piotr J., Stępień Marcin
An electron-deficient azacoronene obtained by radial π extension.
Angewandte Chemie-International Edition, 2016, 55, 14658-14662
IF: 11.994
10.1002/anie.201608400

3. Żyła Marika, Gońka Elżbieta, Chmielewski Piotr J., Cybińska Joanna, Stępień Marcin
Synthesis of a peripherally conjugated 5-6-7 nanographene.
Chemical Science, 2016, 7, 286-294
IF: 8.668
10.1039/C5SC03280F