Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Grzegorz Wołczański
Stanowisko

doktorant (4 rok)

referent techniczny

Telefon
+48 71 375 7280, 7380
Pokój
224, 251 (budynek B)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2013
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 1.972

Liczba publikacji: 1

1. Adamska-Bartłomiejczyk Anna, Borics Attila, Tömböly Csaba, Dvorácskó Szabolcs, Lisowski Marek, Kluczyk Alicja, Wołczański Grzegorz, Piekielna-Ciesielska Justyna, Janecka Anna
Synthesis, receptor binding studies, optical spectroscopic and in silico structural characterization of morphiceptin analogs with cis-4-amino-L-proline residues.
Journal of Peptide Science, 2017, 23, 864-870
IF: 1.972
10.1002/psc.3050