Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Martyna Horochowska
Stanowisko

doktorant (4 rok)

Telefon
+48 71 375 7309
Pokój
311 (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2013
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 8.223

Liczba publikacji: 4

1. Horochowska Martyna, Cieślik-Boczula Katarzyna, Rospenk Maria
Ethanol- and trifluoroethanol-induced changes in phase states of DPPC membranes. Prodan emission-excitation fluorescence spectroscopy supported by PARAFAC analysis.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2018, 192, 16-22
IF: 2.536
10.1016/j.saa.2017.10.071

2. Melikova S. M., Rutkowski K. S., Horochowska Martyna, Rospenk Maria
Conformational origin of temperature changes in the IR spectrum of isoflurane : a cryosolution and ab initio study.
Journal of Molecular Structure, 2017, 1134, 374-380
IF: 1.753
10.1016/j.molstruc.2016.12.086

3. Malczewska Beata, Horochowska Martyna
Study on characteristics and removal of NOM by pre-coated filtration.
Desalination and Water Treatment, 2017, 87, 216-221
IF: 1.631
10.5004/dwt.2017.21320

4. Horochowska Martyna, Stanimirova Ivana, Czarnik-Matusewicz Bogusława
Studying the influence of enflurane, isoflurane, and sevoflurane on the DPPC lipid bilayer using the analysis of variance and parallel factor analysis.
Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 2016, 153, 146-152
IF: 2.303
10.1016/j.chemolab.2016.03.003