Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Przemysław Wójcik
Stanowisko

doktorant (4 rok)

Telefon
+48 71 375 7278
Pokój
403, 503 (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2013
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 16.461

Liczba publikacji: 4

1. Wójcik Przemysław, Trzeciak Anna M.
The aminocarbonylation of 1,2-diiodoarenes with primary and secondary amines catalyzed by palladium complexes with imidazole ligands.
Applied Catalysis A-General, 2018, 560, 73-83
IF: 4.339
10.1016/j.apcata.2018.04.043

2. Wójcik Przemysław, Sygellou Labrini, Gniewek Andrzej, Skarżyńska Anna, Trzeciak Anna
Carbonylative Suzuki coupling reaction catalyzed by a hydrospirophosphorane palladium complex.
ChemCatChem, 2017, 9, 4397-4409
IF: 4.803
10.1002/cctc.201700946

3. Wójcik Przemysław, Rosar V., Gniewek Andrzej, Milani B., Trzeciak Anna M.
In situ generated Pd(0) nanoparticles stabilized by bis(aryl)acenaphthenequinone diimines as catalysts for aminocarbonylation reactions in water.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2016, 425, 322-331
IF: 4.211
10.1016/j.molcata.2016.10.025

4. Wójcik Przemysław, Mart Mehmet, Ulukanli Sabri, Trzeciak Anna M.
Palladium nanoparticles generated in situ used as catalysts in carbonylative cross-coupling in aqueous medium.
RSC Advances, 2016, 6, 36491-36499
IF: 3.108
10.1039/C6RA02889F