Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Przemysław Wójcik
Stanowisko

doktorant (4 rok)

Telefon
+48 71 375 7278
Pokój
403, 503 (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2013
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 7.319

Liczba publikacji: 2

1. Wójcik Przemysław, Rosar V., Gniewek Andrzej, Milani B., Trzeciak Anna M.
In situ generated Pd(0) nanoparticles stabilized by bis(aryl)acenaphthenequinone diimines as catalysts for aminocarbonylation reactions in water.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2016, 425, 322-331.
IF: 4.211
10.1016/j.molcata.2016.10.025

2. Wójcik Przemysław, Mart Mehmet, Ulukanli Sabri, Trzeciak Anna M.
Palladium nanoparticles generated in situ used as catalysts in carbonylative cross-coupling in aqueous medium.
RSC Advances, 2016, 6, 36491-36499.
IF: 3.108
10.1039/C6RA02889F