Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Damian Pasiński
Stanowisko

doktorant (4 rok)

Telefon
+48 71 375 7139
Pokój
710 (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2013
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 11.966

Liczba publikacji: 4

1. Pasiński Damian, Sokolnicki Jerzy
Luminescence study of Eu3+-doped garnet phosphors : relating structure to emission.
Journal of Alloys and Compounds, 2017, 695, 1160-1165
IF: 3.133
10.1016/j.jallcom.2016.10.243

2. Pasiński Damian, Zych Eugeniusz, Sokolnicki Jerzy
Relationship between structure and luminescence properties in Ce3+ or Ce3+, Mn2+ - doped garnet phosphors for use in white LEDs.
Journal of Luminescence, 2016, 169, 862-867
IF: 2.686
10.1016/j.jlumin.2015.02.044

3. Pasiński Damian, Zych Eugeniusz, Sokolnicki Jerzy
The effect of N3- substitution for O2- on optical properties of YAG:Ce3+ phosphor.
Journal of Alloys and Compounds, 2016, 668, 194-199
IF: 3.133
10.1016/j.jallcom.2016.01.223

4. Pasiński Damian, Zych Eugeniusz, Sokolnicki Jerzy
Ce3+ to Mn2+ energy transfer in Sr3Y2Ge3O12:Ce3+, Mn2+ garnet phosphor.
Journal of Alloys and Compounds, 2015, 653, 636-642
IF: 3.014
10.1016/j.jallcom.2015.08.277