Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Damian Szymański
Telefon
+48 71 375 7308
Pokój
608 (budynek A)
Kariera naukowa
Mgr 2013
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 13.118

Liczba publikacji: 5

1. Sobczyk Marcin, Szymański Damian
Luminescence properties of Nd3+-doped Y2Te4O1microcrystalline powder.
Journal of Luminescence, 2017, 183, 226-232
IF: 2.686
10.1016/j.jlumin.2016.11.041

2. Szymański Damian, Sobczyk Marcin
Optical and structural investigation of dysprosium doped-Y2Te4O11.
Journal of Luminescence, 2016, 173, 11-18
IF: 2.686
10.1016/j.jlumin.2015.12.023

3. Sobczyk Marcin, Szymański Damian, Guzik Małgorzata, Legendziewicz Janina
Optical behaviour of samarium doped potassium yttrium double phosphates.
Journal of Luminescence, 2016, 169, 794-798
IF: 2.686
10.1016/j.jlumin.2014.12.041

4. Sobczyk Marcin, Szymański Damian
Optical properties of Sm3+-doped Y2Te4O11.
Journal of Luminescence, 2015, 166, 40-47
IF: 2.693
10.1016/j.jlumin.2015.04.035

5. Sobczyk Marcin, Szymański Damian
A study of optical properties of Sm3+ ions in α-Na3Y(VO4)2 single crystals.
Journal of Luminescence, 2013, 142, 96-102
IF: 2.367
10.1016/j.jlumin.2013.03.062