Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Kamil Kupietz
Stanowisko

doktorant (4 rok)

Telefon
+48 71 375 7016
Pokój
1063 (budynek biotechnologii)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2013
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 11.048

Liczba publikacji: 2

1. Szyszko Bartosz, Małecki Marcin, Berlicka Anna, Białek Michał J., Białońska Agata, Kupietz Kamil, Pacholska-Dudziak Ewa, Latos-Grażyński Lechosław
Incorporation of a phenanthrene subunit into a sapphyrin framework: synthesis of expanded aceneporphyrinoids.
Chemistry-A European Journal, 2016, 22, 7602-7608
IF: 5.317
10.1002/chem.201600606

2. Szyszko Bartosz, Kupietz Kamil, Szterenberg Ludmiła, Latos-Grażyński Lechosław
Gold(III)-mediated contraction of benzene to cyclopentadiene : from p -benziporphyrin to gold(III) true tetraarylcarbaporphyrin.
Chemistry-A European Journal, 2014, 20, 1376-1382
IF: 5.731
10.1002/chem.201304162