Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Stanisława Tarnowicz-Ligus
Stanowisko

doktorant (4 rok)

Telefon
+48 71 375 7315, 7161
Pokój
108a (budynek A), 2037 (budynek biotechnologii)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2013
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 3.036

Liczba publikacji: 2

1. Tarnowicz Stanisława, Alsalahi Waleed, Mieczyńska Ewa, Trzeciak Anna M.
Heck arylation of allyl alcohol catalyzed by Pd(0) nanoparticles.
Tetrahedron, 2017, 73, 5605-5612
IF: 2.651
10.1016/j.tet.2017.03.034

2. Tarnowicz Stanisława, Trzeciak Anna M., Nowicki Janusz
Wpływ hydroksylowych cieczy jonowych na reakcję Hecka katalizowaną związkami palladu = Effect of hydroxy-functionalized ionic liquids on the palladium-catalyzed Heck reaction.
Przemysł Chemiczny, 2016, 95, 843-846
IF: 0.385
10.15199/62.2016.4.26