Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Agnieszka Kwocz
Stanowisko

doktorant (4 rok)

Telefon
+48 71 375 7259
Pokój
610 (budynek A)
User profile picture
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 4.433

Liczba publikacji: 2

1. Koźlecki Tomasz, Tolstoy Peter M., Kwocz Agnieszka, Vovk Mikhail A., Kochel Andrzej, Polowczyk Izabela, Tretyakov Peter Yu., Filarowski Aleksander
Conformational state of β-hydroxynaphthylamides: Barriers for the rotation of the amide group around CN bond and dynamics of the morpholine ring.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2015, 149, 254-262
IF: 2.653
10.1016/j.saa.2015.04.052

2. Kwocz Agnieszka, Kochel Andrzej, Chudoba Dorota, Filarowski Aleksander
Tautomeric design of ortho-hydroxyheterocyclic Schiff bases.
Journal of Molecular Structure, 2015, 1080, 52-56
IF: 1.78
10.1016/j.molstruc.2014.09.073