Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Aneta Idec
Stanowisko

doktorant (4 rok)

Telefon
+48 71 375 7007
Pokój
1065, 1071 (budynek biotechnologii)
User profile picture
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 22.347

Liczba publikacji: 5

1. Idec Aneta, Pawlicki Miłosz, Latos-Grażyński Lechosław
Ruthenium(II) and ruthenium(III) complexes of p-benziporphyrin: merging equatorial and axial organometallic coordination.
Inorganic Chemistry, 2017, 56, 10337-10352
IF: 4.857
10.1021/acs.inorgchem.7b01237

2. Idec Aneta, Skonieczny Janusz, Latos-Grażyński Lechosław, Pawlicki Miłosz
A mixed-valence bis-phosphorus complex entrapped in a oxatriphyrin (3.1.1) surrounding.
European Journal of Organic Chemistry, 2016, 22, 3691-3695
IF: 2.834
10.1002/ejoc.201600701

3. Idec Aneta, Szterenberg Ludmiła, Latos-Grażyński Lechosław
From para benziporphyrin to rhodium(III) 21-carbaporphyrins : imprinting Rh···η2-CC, Rh···η2-CO, and Rh···η2-CH coordination motifs.
Chemistry-A European Journal, 2015, 21, 12481-12487
IF: 5.771
10.1002/chem.201501996

4. Pawlicki Miłosz, Kędzia Aneta, Bykowski Dominik, Latos-Grażyński Lechosław
Reversible reduction of oxatriphyrin(3.1.1)—adjusting the coordination abilities to the central ion.
Chemistry-A European Journal, 2014, 20, 17500-17506
IF: 5.731
10.1002/chem.201404570

5. Pawlicki Miłosz, Kędzia Aneta, Szterenberg Ludmiła, Latos-Grażyński Lechosław
Expanded triphyrin derived from a carbacorrole architecture.
European Journal of Organic Chemistry, 2013, 14, 2770-2774
IF: 3.154
10.1002/ejoc.201300377