University of Wrocław - Faculty of Chemistry

Język polski Język angielski

ZB-23 Research Nanochemistry and Dynamics

Head: Prof. Mirosław Karbowiak, D.Sc.