University of Wrocław - Faculty of Chemistry

Język polski Język angielski

PS-14 Student Laboratory of Biological and Medicinal Chemistry

Phone +48 71 375 7321

Head: Dr. Kamila Stokowa-Sołtys

Workers