University of Wrocław - Faculty of Chemistry

Język polski Język angielski

LW-15 History of Chemistry Room

Phone +48 71 375 7114

Head: Prof. Kazimierz Orzechowski, D.Sc.

Workers