University of Wrocław - Faculty of Chemistry

Język polski Język angielski

LW-3 Laboratory of Nuclear Magnetic Resonance

Phone +48 71 375 7274

Head: Mateusz Garbicz, M.Sc.

Workers